Phòng khám Đa khoa Ngô Gia Tự

(Bác sĩ gia đình: 999 Ngô Gia Tự - Hải Phòng)

  • Tư vấn khám

    0313.944.073 - 0913.012.104
  • Hỗ trợ thủ tục

    0913.012.104
  • Tư vấn điều trị

    0913.012.104

BẢNG BÁO GIÁ XÉT NGHIỆM TẠI NHÀ BẢNG BÁO GIÁ XÉT NGHIỆM TẠI NHÀ
2023-10-03 04:28:51Bác sĩ gia đình tại Hải Phòng, ytechatluo
Bác sĩ gia đình tại Hải Phòng - Bảng báo giá xét nghiệm tại nhà
BẢNG GIÁ CÁC DANH MỤC THEO YÊU CẦU CỦA BỆNH NHÂN BẢNG GIÁ CÁC DANH MỤC THEO YÊU CẦU CỦA BỆNH NHÂN
2023-10-02 14:17:38Bác sĩ gia đình tại Hải Phòng, ytechatluo
BẢNG GIÁ CÁC DANH MỤC THEO YÊU CẦU CỦA BỆNH NHÂN
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ - TRUNG TÂM Y HỌC GIA ĐÌNH HẢI PHÒNG BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ - TRUNG TÂM Y HỌC GIA ĐÌNH HẢI PHÒNG
2023-10-03 05:30:57Bác sĩ gia đình tại Hải Phòng, ytechatluo
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ - TRUNG TÂM Y HỌC GIA ĐÌNH HẢI PHÒNG

Từ khóa

Bác sĩ gia đình Hải Phòng - Báo giá dịch vụ


Tư vấn khám bệnh:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221


Hỗ trợ thủ tục:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221

 


Tư vấn điều trị:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221

 


Bản quyền 2016: Phòng khám Đa khoa Ngô Gia Tự - Hải Phòng Địa chỉ: 999 Ngô Gia Tự - Hải An - Hải Phòng Điện thoại : 0313.944.073 - 0913.012.104 Email: pkdk999ngt@gmail.com Phần mềm nền web - Thiết kế website vieccanlam.com