Phòng khám Đa khoa Ngô Gia Tự

(Bác sĩ gia đình: 999 Ngô Gia Tự - Hải Phòng)

  • Tư vấn khám

    0313.944.073 - 0913.012.104
  • Hỗ trợ thủ tục

    0913.012.104
  • Tư vấn điều trị

    0913.012.104

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn
2024-06-16 21:25:19Bác sĩ gia đình Hải Phòng ytechatluongcao.c
Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho phòng khám Bác sĩ gia đình 999 Ngô Gia Tự Hải Phòng
Giấy phép hoạt động khám - chữa bệnh Giấy phép hoạt động khám - chữa bệnh
2024-06-16 17:42:40Bác sĩ gia đình Hải Phòng ytechatluongcao.c
Giấy phép hoạt động khám - chữa bệnh của phòng khám 999 Ngô Gia Tự Hải Phòng - Phòng khám Bác sĩ gia đình tại Hải Phòng
Chứng nhận phạm vi hoạt động chuyên môn phòng khám bác sĩ gia đình Hải Phòng Chứng nhận phạm vi hoạt động chuyên môn phòng khám bác sĩ gia đình Hải Phòng
2024-06-16 01:09:36Bác sĩ gia đình Hải Phòng ytechatluongcao.c
Chứng nhận phạm vi hoạt động chuyên môn phòng khám bác sĩ gia đình Hải Phòng

Từ khóa

Bác sĩ gia đình hải phòng

Chứng nhận y tế

Phòng khám đa khoa


Tư vấn khám bệnh:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221


Hỗ trợ thủ tục:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221

 


Tư vấn điều trị:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221

 


Bản quyền 2016: Phòng khám Đa khoa Ngô Gia Tự - Hải Phòng Địa chỉ: 999 Ngô Gia Tự - Hải An - Hải Phòng Điện thoại : 0313.944.073 - 0913.012.104 Email: pkdk999ngt@gmail.com Phần mềm nền web - Thiết kế website vieccanlam.com