Phòng khám Đa khoa Ngô Gia Tự

(Bác sĩ gia đình: 999 Ngô Gia Tự - Hải Phòng)

  • Tư vấn khám

    0313.944.073 - 0913.012.104
  • Hỗ trợ thủ tục

    0913.012.104
  • Tư vấn điều trị

    0913.012.104

2024-05-30 04:02:15Bác sĩ gia đình tại Hải Phòng, ytechatluo 13812 Lượt xem
 

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ - TRUNG TÂM Y HỌC GIA ĐÌNH HẢI PHÒNG

TÊN KHOA MÃ THU PHÍ NỘI DUNG THU ĐƠN GIÁ (nghìn đồng)
KHÁM NỘI CK01 Khám bệnh tại nhà  200
CK02 Khám Nội khoa tại nhà cho người nước ngoài 500
CK03 Tái khám tại nhà trong vòng 72 giờ 100
ĐIỀU DƯỠNG DD01 Chăm sóc điều dưỡng tại nhà 12 giờ 300
DD02 Công cắm truyền tại nhà trong giờ 100
DD03 Công cắm truyền tại nhà ngoài giờ 120
DD04 Công đặt Sonde tại nhà trong giờ 100
DD05 Công đặt Sonde tại nhà ngoài giờ 150
DD06 Công truyền Đạm 250ml tại nhà trong giờ 150
DD07 Công truyền Đạm 250ml tại nhà ngoài giờ 200
DD08 Công truyền Đạm 500ml tại nhà trong giờ 200
DD09 Công truyền Đạm 500ml tại nhà ngoài giờ 250
DD11 Đặt kim luồn tại nhà 50
DD12 Điện tim tại nhà 100
DD13 Đo huyết áp tại nhà 30
ĐIỀU DƯỠNG DD14 Hút đờm tại nhà 100
DD15 Khí dung tại nhà (bao gồm mass khí dung cho BN) 50
DD16 Rửa tách Phimozis sau nong tại nhà 150
DD17 Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà. 100
DD18 Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ tại nhà ngoài giờ. 200
DD19 Sonde dạ dày tại nhà trong giờ 200
DD20 Sonde dạ dày tại nhà ngoài giờ 250
DD21 Sonde tiểu tại  nhà trong giờ 150
DD22 Sonde tiểu tại nhà ngoài giờ 200
DD23 Tắm bé tại nhà 150
DD24 Tắm bé tại nhà ngày Lễ, Tết 250
DD25 Tắm bé tại nhà ngoài giờ 200
DD26 Thụt tháo đại tràng tại nhà 200
DD27 Tiêm tại nhà  50
DD28 Tiêm tại nhà ngoài giờ trên 10km 100
DD31 Truyền dịch thường tại nhà trong giờ (NaCl, RL, RL-G,G) 120
DD32 Truyền dịch thường tại  nhà ngoài giờ (NaCl, RL, RL-G,G) 150
ĐIỀU DƯỠNG DD33 Truyền dịch tại nhà trong giờ (Nhi) 200
DD34 Truyền dịch tại nhà ngoài giờ (Nhi) 250
DD35 Truyền dịch Vitaplex tại nhà trong giờ 200
DD36 Truyền dịch Vitaplex tại nhà ngoài giờ 250
DD37 Truyền thuốc có kèm dịch RL-G tại nhà trong giờ 200
DD38 Truyền thuốc có kèm dịch RL-G tại nhà ngoài giờ 300
DD39 Truyền thuốc kèm dịch Glucose/NaCl/RL tại nhà trong giờ 200
DD40 Truyền thuốc kèm dịch Glucose/NaCl/RL tại nhà ngoài giờ 250
DD41 Xe cứu thương tại nhà dưới 10km bao gồm cả nhân viên y tế  500
DD42 Xe cứu thương tại nhà trên 10km ( nội thành ) 800
DD43 Xe cứu thương tại nhà trên 10km 800

Chia sẻ bài viết: Tư vấn khám bệnh:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221


Hỗ trợ thủ tục:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221

 


Tư vấn điều trị:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221

 


Bản quyền 2016: Phòng khám Đa khoa Ngô Gia Tự - Hải Phòng Địa chỉ: 999 Ngô Gia Tự - Hải An - Hải Phòng Điện thoại : 0313.944.073 - 0913.012.104 Email: pkdk999ngt@gmail.com Phần mềm nền web - Thiết kế website vieccanlam.com