Phòng khám Đa khoa Ngô Gia Tự

(Bác sĩ gia đình: 999 Ngô Gia Tự - Hải Phòng)

  • Tư vấn khám

    0313.944.073 - 0913.012.104
  • Hỗ trợ thủ tục

    0913.012.104
  • Tư vấn điều trị

    0913.012.104

2024-05-30 05:38:24Bác sĩ gia đình tại Hải Phòng, ytechatluo 6822 Lượt xem
 
CÁC DANH MỤC THEO YÊU CẦU CỦA BỆNH NHÂN
STT MÃ DV DANH MỤC ĐƠN GIÁ  GHI CHÚ
1   Máy thở 1.000.000đ/ngày  
2   Máy hút đờm rãi 100.000đ  
3   Bình oxy 10 lít 100.000đ/bình  
4   Bình oxy 50 lít 350.000đ/bình  
5   Monitơ 300.0000đ/ngày  
6   Bơm kim tiêm điện 200.000đ/ngày  

Chia sẻ bài viết: Tư vấn khám bệnh:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221


Hỗ trợ thủ tục:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221

 


Tư vấn điều trị:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221

 


Bản quyền 2016: Phòng khám Đa khoa Ngô Gia Tự - Hải Phòng Địa chỉ: 999 Ngô Gia Tự - Hải An - Hải Phòng Điện thoại : 0313.944.073 - 0913.012.104 Email: pkdk999ngt@gmail.com Phần mềm nền web - Thiết kế website vieccanlam.com