Phòng khám Đa khoa Ngô Gia Tự

(Bác sĩ gia đình: 999 Ngô Gia Tự - Hải Phòng)

  • Tư vấn khám

    0313.944.073 - 0913.012.104
  • Hỗ trợ thủ tục

    0913.012.104
  • Tư vấn điều trị

    0913.012.104

2024-05-30 04:04:52Bác sĩ gia đình Hải Phòng ytechatluongcao.c 2643 Lượt xem
 

Giấy phép hoạt động khám - chữa bệnh của phòng khám 999 Ngô Gia Tự Hải Phòng - Phòng khám Bác sĩ gia đình tại Hải Phòng

Giấy phép hoạt động khám - chữa bệnh của phòng khám 999 Ngô Gia Tự Hải Phòng - Phòng khám Bác sĩ gia đình tại Hải Phòng

Chia sẻ bài viết: Tư vấn khám bệnh:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221


Hỗ trợ thủ tục:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221

 


Tư vấn điều trị:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221

 


Bản quyền 2016: Phòng khám Đa khoa Ngô Gia Tự - Hải Phòng Địa chỉ: 999 Ngô Gia Tự - Hải An - Hải Phòng Điện thoại : 0313.944.073 - 0913.012.104 Email: pkdk999ngt@gmail.com Phần mềm nền web - Thiết kế website vieccanlam.com