Phòng khám Đa khoa Ngô Gia Tự

(Bác sĩ gia đình: 999 Ngô Gia Tự - Hải Phòng)

  • Tư vấn khám

    0313.944.073 - 0913.012.104
  • Hỗ trợ thủ tục

    0913.012.104
  • Tư vấn điều trị

    0913.012.104

2024-06-16 19:59:04Bác sĩ gia đình Hải Phòng ytechatluongcao.c 3075 Lượt xem
 

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho phòng khám Bác sĩ gia đình 999 Ngô Gia Tự Hải Phòng

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn, phòng khám Bác sĩ gia đình, 999 Ngô Gia Tự Hải Phòng, bac si gia dinh hai phong

Chia sẻ bài viết: Tư vấn khám bệnh:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221


Hỗ trợ thủ tục:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221

 


Tư vấn điều trị:

Bác sĩ An:    0913.012.104

                    0906 110 221

 


Bản quyền 2016: Phòng khám Đa khoa Ngô Gia Tự - Hải Phòng Địa chỉ: 999 Ngô Gia Tự - Hải An - Hải Phòng Điện thoại : 0313.944.073 - 0913.012.104 Email: pkdk999ngt@gmail.com Phần mềm nền web - Thiết kế website vieccanlam.com